Idee? Gadget? Netwerk? Contact?

Welkom bij onze site en onderneming, Gidetuz Q is een nieuw initiatief waarbij het basisprincipe bestaat uit het verzamelen vanuit het denkvermogen van velen, in plaats van enkelen.

Vele handen maken licht werk geldt ook als metafoor voor de hersenen. We werken met een ideeënloket, een gadgetloket en een netwerkloket.

De laatste twee zijn nog in ontwikkeling en zullen naar verwachting medio 2018 opstarten.

Het ideeënloket is sinds enkele maanden geopend.

Gidetuz Q : ideeën waar wel wat mee gedaan wordt!

©2015-2016. Gidetuz Q. Versie 1.2. Technische realisatie NMB.                                                                                              Gidetuz Q. Alleen het idee al!